Weten wat je in huis hebt!

Dat is één van de belangrijkste pijlers voor succesvol ondernemen. Want om de inkoop goed af te stemmen op de verkoop, is het belangrijk te weten hoeveel producten er binnen uw onderneming rondgaan. Regelmatig en nauwkeurig balansen geeft u dat inzicht.

Maar Multicount-Sneltel gaat nog verder:

We bieden niet alleen inzicht in de voorraad en derving, maar ook kunnen we door grondige analyse behulpzaam zijn om de zogenaamde ”grijze derving” zichtbaar te maken.

voorraad_oranjeVoorraad inventarisatie

Wij kunnen de inventarisaties op verschillende manieren voor u uitvoeren:
Scanning op basis van uw artikelbestanden; met deze wijze van inventariseren worden de artikelen op stuks niveau opgenomen en kan bovendien het automatisch bestelsysteem worden geoptimaliseerd.

Integraal methode; dit is een zuivere opname om de waarde van uw voorraad te bepalen, alle artikelen worden geteld en teruggerapporteerd in de door u gewenste productgroepen. 50-methode; ook wel de steekproefcontrole genoemd, deze snelle methode van inventariseren wordt vaak gebruikt voor tussentijdse financiële inventarisaties.

Balans-analyse & adviesbalansen

Wij gaan verder dan alleen het bieden van inzicht in de voorraad. Door grondige analyse kunnen wij ook behulpzaam zijn in het vaststellen van de zogenaamde ‘grijze derving’. Uw werkelijke balansverschil kunnen wij binnen 48 uur na de voorraadinventarisatie rapporteren.

Bovendien kunnen wij u adviseren bij het doen afnemen en/of stoppen van deze derving. Wij kijken hierbij als onafhankelijke partij o.a. naar uw reguliere derving, normeringen, werkwijze en regels. Hiermee wordt voorkomen dat genoemde dervingen geaccepteerd worden i.p.v. geminimaliseerd.

trackerTraject-controle

Wij controleren onafhankelijk uw goederenstroom vanaf binnenkomst, magazijnopslag, orderpicking, tot verzending en wanneer gewenst ook de aflevering bij uw klant.

Deze controle kan plaatsvinden op aantallen, verpakkingen etc.

Winkelinrichtingbalansen

De interieurbouwers eruit, onze medewerkers uw winkel in. Wij vullen de vakken, werken met de juiste schappenplannen en brengen de prijskaarten aan. Ook het aanbrengen van winkel- en signing materialen behoort tot de mogelijkheden.

voorraad_oranjeDisplay plaatsing

Eveneens plaatsen wij landelijk uw displays, vullen deze indien gewenst aan en halen ze ook weer op.

Onze klanten